9 ackord

Det finns tre olika kategorier av ackord med siffran nio i beteckningen, vilka ibland kallas nonaackord (nona är nio på grekiska). Det finns dur, moll och dominanta nonaackord. Dessa skrivs maj9, m9 och 9. Eftersom den sista av dessa kategorier är vanligast börjar vi översikten med denna.

Dominanta 9 ackord

När det bara står nio efter en bokstav (C9, D9, E9 osv.), avser det ett dominant nonaackord, eller 9-ackord som är enklare att säga. Bilder på dessa visas här och som kan noteras används ett flyttbart grepp (siffrorna under ackordnamnen anger på vilka band greppet ska tas).

C9

C9 ackorddiagram

C#9 / Db9

C#9 / Db9 ackorddiagram

D9

D9 ackorddiagram

D#9 / Eb9

D#9 / Eb9 ackorddiagram

E9

E9 ackorddiagram

F9

F9 ackorddiagram

F#9 / Gb9

F#9 / Gb9 ackorddiagram

G9

G9 ackorddiagram

G#9 / Ab9

G#9 / Ab9 ackorddiagram

A9

A9 ackorddiagram

A#9 / Bb9

A#9 / Bb9 ackorddiagram

B9

B9 ackorddiagram

Ibland spelas dessa ackord utan att den understa strängen ingår. Ett tips gällande detta ackordgrepp är att låta tummen ligga på kanten av gitarrhalsen för att få optimal vinkel för handen.

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

C9: C, E, G, Bb, D
C#9 / Db9: C#, F, G#, B, D#
D9: D, F#, A, C, E
D#9 / Eb9: D#, G, A#, C#, F
E9: E, G#, B, D, F#
F9: F, A, C, Eb, G
F#9 / Gb9: F#, A#, C#, E, G#
G9: G, B, D, F, A
G#9 / Ab9: G#, C, D#, F#, A#
A9: A, C#, E, G, B
A#9 / Bb9: A#, D, F, G#, C
B9: B, D#, F#, A, C#

Ackordföljd

Ackordföljder som inkluderar 9-ackord:

E9 - Am7 - D9 - G7

Dur 9 ackord (maj9)

Nonaackord finns också i form av durackord, vilka då har en beteckning där maj9 står efter bokstaven för tonen. Den musikteoretiska skillnaden mellan dessa och de dominanta 9-ackorden är att en nona lagts till ett maj7-ackord och inte ett dominant 7-ackord. Bilderna nedan visar maj9-ackord med flyttbara grepp.

Cmaj9

Cmaj9 ackorddiagram

C#maj9/Dbmaj9

C#maj9 / Dbmaj9 ackorddiagram

Dmaj9

Dmaj9 ackorddiagram

D#maj9/Ebmaj9

D#maj9 / Ebmaj9 ackorddiagram

Emaj9

Emaj9 ackorddiagram

Fmaj9

Fmaj9 ackorddiagram

F#maj9/Gbmaj9

F#maj9 / Gbmaj9 ackorddiagram

Gmaj9

Gmaj9 ackorddiagram

G#maj9/Abmaj9

G#maj9 / Abmaj9 ackorddiagram

Amaj9

Amaj9 ackorddiagram

A#maj9/Bbmaj9

A#maj9 / Bbmaj9 ackorddiagram

Bmaj9

Bmaj9 ackorddiagram

Notera likheterna mellan maj9- och 9-ackorden där dem enda skillnaderna är att den understa strängen inte spelas och att en ton flyttas ett band framåt.

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

Cmaj9: C, E, G, B, D
C#maj9 / Dbmaj9: C#, F, G#, C, D#
Dmaj9: D, F#, A, C#, E
D#maj9 / Ebmaj9: D#, G, A#, D, F
Emaj9: E, G#, B, D#, F#
Fmaj9: F, A, C, E, G
F#maj9 / Gbmaj9: F#, A#, C#, F, G#
Gmaj9: G, B, D, F#, A
G#maj9 / Abmaj9: G#, C, D#, G, A#
Amaj9: A, C#, E, G#, B
A#maj9 / Bbmaj9: A#, D, F, A, C
Bmaj9: B, D#, F#, A#, C#

Ackordföljd

Ackordföljder som inkluderar maj9-ackord:

D9 - Dmaj9 - G - Gmaj9

Moll 9 ackord (m9)

Den sista kategorin är mollackord med en nona, vilkas beteckning är m9. En musikteoretisk beskrivning ger att dessa är mollackord som expanderats med en septima och en nona. Endast en ton, tersen, skiljer dem från de dominanta 9-ackorden. Bilderna visar m9-ackord med flyttbara grepp.

Cm9

Cm9 ackorddiagram

C#m9 / Dbm9

C#m9 / Dbm9 ackorddiagram

Dm9

Dm9 ackorddiagram

D#m9 / Ebm9

D#m9 / Ebm9 ackorddiagram

Em9

Em9 ackorddiagram

Fm9

Fm9 ackorddiagram

F#m9 / Gbm9

F#m9 / Gbm9 ackorddiagram

Gm9

Gm9 ackorddiagram

G#m9 / Abm9

G#m9 / Abm9 ackorddiagram

Am9

Am9 ackorddiagram

A#m9 / Bbm9

A#m9 / Bbm9 ackorddiagram

Bm9

Bm9 ackorddiagram

Notera likheterna mellan m9- och 9-greppen där dem enda skillnaderna är att den fjärde strängen flyttas ett band bakåt.

En översikt över tonerna som ingår i respektive ackord:

Cm9: C, Eb, G, Bb, D
C#m9 / Dbm9: C#, E, G#, B, D#
Dm9: D, F, A, C, E
D#m9 / Ebm9: D#, F#, A#, C#, F
Em9: E, G, B, D, F#
Fm9: F, Ab, C, Eb, G
F#m9 / Gbm9: F#, A, C#, E, G#
Gm9: G, Bb, D, F, A
G#m9 / Abm9: G#, B, D#, F#, A#
Am9: A, C, E, G, B
A#m9 / Bbm9: A#, C#D, F, G#, C
Bm9: B, D, F#, A, C#