Fmaj7 ackord

Fmaj7 tillhör gruppen durackord ("maj" är förkortning för "major" som betyder dur på svenska). Sjuan betyder att den sjunde tonen i skalan lagts till det vanliga durackordet. Detta ackord kan även skrivas FM7.

Fmaj7


Fmaj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7Dmaj7Emaj7Fmaj7Gmaj7Amaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur Fmaj7-ackordet spelas i öppen position. De två översta strängarna (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: F, A, C och E (öppen sträng).

Om du skulle råka spela på den näst översta strängen skulle du addera en ytterligare A-ton, vilket resulterar i ackordet Fmaj7/A där basnoten inte längre är grundtonen (F). Spelar du dessutom på den översta bassträngen resulterar det i ackordet Fmaj7/E.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Fmaj7-ackordet:

1. Fmaj7 C
2. Dm7 Fmaj7 F6 Cmaj7