C#5 / Db5 ackord

C#5 (eller Db5) tillhör gruppen powerackord och är vanligt inom musikstilar som rock, hårdrock, punk och liknande. På bilderna ser du två varianter med två respektive tre fingrar, vilka båda är vanliga.

C#5 / Db5


C#5 ackorddiagram C#5 ackorddiagram alternativ 2

Alla powerackord:
C5C#5 / Db5D5D#5 / Eb5E5F5F#5 / Gb5G5G#5 / Ab5A5A#5 / Bb5B5

Hur ackordet spelas

På bilderna kan du se hur C#5-ackordet spelas på två olika sätt. Den enda skillnaden är att ett ytterligare finger är involverat i ena fallet. Vad som sker är att grundtonen dubbleras en oktav högre, vilket ger ett något tjockare ljud. Strängar markerade med X ska inte spelas.

C#5-ackordet spelas med den lägsta strängen som grundton, vilken är ciss eller dess som är samma sak.

Ackordet (första bild) består av tonerna: C# och G#.
Ackordet (andra bild) består av tonerna: C#, G# och C#.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är:
1. Pekfinger (9e bandet) och ringfinger (11e bandet).
2. Pekfinger (9e bandet), ringfinger (11e bandet, 5e strängen) och lillfinger (11e bandet, 4e strängen).

Förslag på ackordföljder med C#5-ackordet:

1. C#5 - G#5 - F#5 / Db5 - Ab5 - Gb5
2. C#5 - F#5 - G#5 - C#5 / Db5 - Gb5 - Ab5 - Db5

Toner och omvändningar

Ackordets toner och omvändning.

Namn Toner
C#5 C# G#
C#5/G# G# C#

Motsvarande översikt gällande Db5:

Namn Toner
Db5 Db Ab
Db5/Ab Ab Db

Kvintackorden ciss-5 och dess-5 är alltså identiska vad gäller toner.

Annons