Em ackord

Em tillhör gruppen mollackord och är ett av de allra vanligaste ackorden. På bilden kan du se hur E mollackordet spelas i öppen position.

Em


Em ackorddiagram

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackordet spelas

Alla sex strängar ska spelas och därför består ackordet av sex toner: E (öppen sträng), B, E, G (öppen sträng), B (öppen sträng) och E (öppen sträng). Anledningen till att tonerna E och B upprepas tre respektive två gånger är på grund av hur gitarren är konfigurerad. Det är möjligt att spela de fyra understa strängarna och inkludera ackordets tre toner, men det låter bättre att spela alla sex.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett Em-ackord på gitarren.

Rekommenderat fingergrepp

Det finns två olika fingergrepp som båda är populära för detta ackord:
1. Pekfinger (2a bandet, 5e strängen) och långfinger (2a bandet, 4e strängen).
2. Långfinger (2a bandet, 5e strängen) och ringfinger (2a bandet, 4e strängen).

Lär dig från video med backing track


Förslag på ackordföljder med Em-ackordet:

1. Em - C - D - Em
2. Em - Bm - C - Em
3. Em - G - D - C - Em
4. Em - G - C - D - Em
5. Em - G - A - C

Em ackord med alternativ baston

Em/B, Em/A och Em/D är alla Em-ackord, fast med en alternativ baston.

Hur ackorden spelas

Här handlar det om ett Em-ackord som ändrats genom att en ny baston tillkommit. Ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck, vilket betyder att bokstaven efter snedstrecket representerar bastonen.

Em/B

Em/B ackorddiagram

Em/A

Em/A ackorddiagram

Em/D

Em/D ackorddiagram

Av dessa är Em/B ett så kallat inverterat ackord eftersom B-tonen ingår i Em-ackordet (e, g, b). Em/A och Em/D är så kallade slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet.

Förslag på ackordföljder:

1. C - Em/B - Am
2. Em/A - B7 - Am
3. G - Em/D - C

Annons