C ackord

En genomgång av olika C-ackord. När det enbart står C utskrivet betyder det C dur.

C


C ackorddiagram

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Andra C ackord:
C5C7CmCm7Cmaj7Csus

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur C-ackordet spelas i öppen position. Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: C, E, G (öppen sträng), C och E (öppen sträng). Anledningen till att tonerna C och E upprepas är på grund av att ackordet endast består av tre toner och att det inte låter särskilt bra att bara spela på tre strängar.

Om du skulle råka spela alla sex strängarna, inklusive den översta vore det ingen katastrof då du adderar en ytterligare E-ton som vi vet redan ingår i ackordet C. Det är dock inte att rekommendera eftersom basnoten inte längre är grundtonen (C). Om du inkluderar strängen markerad med ett X (vilket är strängen med den lägsta tonen) spelar du ackordet C/E. Ett tips för att undvika att spela på den översta strängen är att lätt nudda den med det angränsade fingret, vilket gör att strängen inte ljuder.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett C-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord. Lär dig också alternativa C-ackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med C-ackordet:

1. C - F - G - C
2. C - Dm - G - C
3. C - Em - Am
4. C - Am7 - Dm7 - G - C

C ackord med alternativ baston

C/E, C/G, C/B och C/D är alla C-ackord, fast med en alternativ baston.

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. De två nästföljande är så kallade omvändningar.

Namn Toner
C C E G
C/E E G C
C/G G C E
Em#5 E G C

C dur innehåller samma toner som ackordet Em#5, fast i olika ordning (kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av C-ackordet och Em#5 är alltså identiska.

Hur ackorden spelas

På bilderna kan du se hur de olika ackordet spelas. I samtliga fall handlar det om ett C-ackord som ändrats på grund av att en ny baston tillkommit. När ackordbeteckningen innehåller ett snedstreck betyder detta att bokstaven efter snedstrecket ska användas som baston. Ackorddiagrammen nedan visar fyra alternativ till det vanliga C-ackordet på gitarr.

C/E

C/E ackorddiagram

C/G

C/G ackorddiagram

C/B

C/B ackorddiagram

C/D

C/D ackorddiagram

Av dessa är C/E och C/G så kallade inverterade ackord eftersom E- respektive G-tonen redan ingår i C-ackordet (c, e, g). C/B och C/D är så kallade slash-ackord, där den alternativa bastonen inte ingår i ackordet (notera dock att de ingår i C-skalan). När det gäller C/G går det också bra, om inte bättre, att spela detta som 3X2010. Ackordet C/D är inte särskilt vanligt.

Förslag på ackordföljder:

1. G - C/E - F
2. G - C/G - G - C/G
3. C - C/B - Am
4. G/D - C/D

Annons