Ackordguide (+500 ackorddiagram)

Ebok med sammanställningar av ackord i olika ackordfamiljer. Komplett samling av ackord för gitarr med över 500 ackorddiagram med urval som baseras på ackord för standard stämning. Eboken är en digital fil som kan laddas ned och visas som pdf direkt efter köp.

Ebok utsida

Innehåll:

• Utvalda vanliga ackord • Öppna ackord • Expanderade ackord • Slash-ackord • Powerackord • Barréackord • Dim-ackord • Altererade ackord • 100 ackordföljder

Vardera kategori presenteras med ackordöversikter i form av diagram med fingersättningar. Även kortare indroduktion i ackordteori samt exempel med ackordföljder.

Köp ebok - 50 kr

Denna ebok är gjord av Gitarr.org som fördjupning och komplement till genomgången av ackord för gitarr.