Ackordguide (+500 ackorddiagram)

Ebok med sammanställningar av ackord i olika ackordfamiljer. Komplett samling av ackord för gitarr med över 500 ackorddiagram med urval som baseras på standardversioner av ackord för vanlig stämning. Eboken är en digital fil som kan laddas ned och visas som pdf direkt efter köp.

Ebok utsida

Innehåll:

Vardera kategori presenteras med ackordöversikter i form av diagram med fingersättningar.

Köp ebok - 50 kr

Denna ebok är gjord av Gitarr.org som fördjupning och komplement till genomgången ackord för gitarr.