B sus ackord

Bsus4 (detsamma som när bara Bsus är utskrivet) och Bsus2 avviker båda med en ton från B dur. Nedan visas diagram för dessa ackord.

Bsus4


Bsus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den näst understa strängen spelas på femte i stället för på fjärde bandet. För Bsus4 gäller därigenom att en ton ändras från D# till E kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (över andra bandet), långfinger (4e bandet, 4e strängen), ringfinger (4e bandet, 3e strängen) och lillfinger (2a bandet).

Förslag på ackordföljder med Bsus4-ackordet:

1. F# - Bsus4 - B

Bsus2

Bsus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den näst understa strängen spelas på andra bandet stället för på fjärde. För Bsus2 gäller därigenom att en ton ändras från D# till C# kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (över andra bandet), långfinger (4e bandet, 4e strängen) och ringfinger (4e bandet, 3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Bsus2-ackordet:

1. Emaj7 - F#m7 - Bsus2 - C#m7