Bmaj7 ackord

Bmaj7 tillhör gruppen durackord ("maj" är förkortning för "major" som betyder dur på svenska). Sjuan betyder att den sjunde tonen i skalan lagts till det vanliga durackordet. Detta ackord kan även skrivas BM7.

Bmaj7


Bmaj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur Bmaj7-ackordet spelas. Den översta och understa strängen (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: B, F#, A# och D#.

Undvik att spela på den översta och understa strängen då detta skulle addera E-tonen till ackordet.

Utöver detta ackordgrepp i finns det ytterligare sätt att spela ett Bmaj7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet), långfinger (3e bandet, 3e strängen), ringfinger (4e bandet, 4e strängen) och lillfinger (4e bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med Bmaj7-ackordet:

1. C#m7 - F#7 - Bmaj7
2. Bmaj7 - G#m7 - E

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen. Bmaj7/D#, Bmaj7/F# och Bmaj7/A# är de tre omvändningarna.

Namn Toner
Bmaj7 B D# F# A#
Bmaj7/D# D# F# A# B
Bmaj7/F# F# A# B D#
Bmaj7/A# A# B D# F#

Cbmaj7 och D#m/B är exempel på enharmoniska ackord.

Annons