F sus ackord

Fsus4 (detsamma som när bara Fsus är utskrivet) och Fsus2 avviker båda med en ton från F dur. Nedan visas diagram för dessa ackord.

Fsus4


Fsus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att tonen på den tredje strängen spelas på tredje i stället för på andra bandet. För Fsus4 gäller därigenom att en ton ändras från A till Bb kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), ringfinger (3e bandet, 4e strängen) och lillfinger (3e bandet, 3e strängen).

Förslag på ackordföljder med Fsus4-ackordet:

1. Dm - F - Fsus4 - C

Fsus2

Fsus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den tredje strängen spelas på öppen sträng i stället för på andra bandet. För Fsus4 gäller därigenom att en ton ändras från A till G kontra det vanliga durackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Fsus2-ackordet:

1. F - Fsus2 - F - Fsus4 - F - Fsus2 - F