Hur man spelar barréackord

Med barré menas att ett finger läggs över flera strängar som ett tvärgrepp. Barréackorden kan verka svåra och om man heller inte förstår användningsområdet blir man lätt tveksam inför dessa. Faktum är att barréackord kan vara väldigt svåra i början, men blir småningom en naturlig del av gitarrspelandet för de som inte avskräcks utan fortsätter att öva.

Spelteknik och användningsområden

Nu när det sagts en hel del om förhågorna som finns dessa slags ackord är det dags att förklara vad barréackorden egentligen är. Det speciella med dessa ackord är att man lägger sitt pekfinger över hela greppbrädan (se bild 1) och utöver detta bygger på med övriga fingrar som behövs för det aktuella ackordet. Det viktiga är att alla strängar trycks ned tillräckligt för att avge en ton och inte låter dämpade. Ett tips är att börja träna på band längre upp på halsen (dvs. närmare gitarrens kropp) där det krävs mindre kraft för att pressa ner strängarna.

finger över strängar
Bild 1. Fingret över alla strängar.

Anledningen till att man lägger fingret över all strängar är att man då möjliggör att ackordet blir flyttbart. Ett barréackord kan alltså flyttas över hela greppbrädan med samma grepp. Om du till exempel spelar ett F-ackord från första bandet kan du flytta samma grepp två band uppåt och spela ett G-ackord. Det är på grund av detta som barréackorden är så användbara.

Inte minst är barréackord användbara när du vill spela ackord som C# (ciss) och G# (giss), vilka kan vara bökiga att spela som öppna ackord.

Diagram

Så här ser diagram ut för två grundläggande barréackord:

Barréackord E-grepp
barréackord f

Barréackord A-grepp
barréackord a

Försök spela dessa var för sig och sedan växla mellan de båda (längre ner följer information om specifika ackordnamn). Det är som sagt inte lätt i början. Om du har problem med att få plats med fingrarna på det andra barréackordet kan du prova att lägga ringfingret över alla tre strängarna i stället för 2, 3 och 4. Svaret på varför det heter E-grepp och A-grepp är att dessa utgår från greppen som gäller för vanliga E-ackord och A-ackord.

De barréackord du just lärde dig är båda durackord. Självklart kan du även spela barréackord i moll. Skillnaderna är minimala och har du lärt dig greppen som illustrerades ovan kommer dessa inte vara några problem.

Så här ser diagram ut för barréackord för moll:

Barréackord Em-grepp
barréackord fm

Barréackord Am-grepp
barréackord am

Du kan jämföra dessa grepp med vanliga Em-ackord och Am-ackord.

Tabell med alla ackord

Som nämndes tidigare är barréackorden flyttbara, det innebär att du kan använda samma grepp över hela greppbrädan och få olika ackord beroende vilket band du utgår från. Ur följande tabell kan du utläsa var du hittar respektive ackord på gitarren.

Använd detta grepp Lägg fingret över band Och du får detta ackord
E 1 F
E 2 F#/Gb
E 3 G
E 4 G#/Ab
E 5 A
E 6 A#/Bb
E 7 B
E 8 C
A 1 A#/Bb
A 2 B
A 3 C
A 4 C#/Db
A 5 D
A 6 D#/Eb
A 7 E
A 8 F

Barréackorden har många användningsområden, men är bland annat perfekta till rockriff. När du efter några dagars träning förhoppningsvis börjar få till ackorden kan du prova detta riff med följande ackordsekvens:

Eb – Bb – Ab

Försök även spela följande sekvens med endast barréackord:

G – Bm – Em – C – G – D – Am – C – G

Du kan använda tabellen ovan även för dessa för att ta reda på var på greppbrädan du ska placera greppet beroende på toner.

Tips

Tips som gör att du enklare lär dig spela dessa ackord.

Fortsätt till sista lektionen i gitarrkursen som avslutas med en diskussion om hur mycket man behöver öva för att bli bra.