Sus4 ackord

Några av greppen för denna ackordkategori är vanligast som öppna ackord (diagram hittar du på andra delar av sidan), men i vissa fall är barrégrepp att föredra. Se även flyttbara grepp med sus2.

Flyttbara grepp

I stället för att spela de öppna varianterna av ackorden går det också att spela flyttbara. Med flyttbara innebär att du bara behöver lära dig enstaka grepp – i detta fall två därför det är bra att kunna växla mellan två positioner.

I den första positionen finns bastonen på den lägsta strängen (dvs. första från vänster i diagrammet):
Flyttbart sus4 ackord

Om du till exempel vill spela ackordet Gsus4 med detta grepp hittas bastonen på tredje bandet (och i detta fall placeras även barré-fingret på tredje bandet).

I den andra positionen finns bastonen på den näst lägsta strängen (dvs. andra från vänster i diagrammet):
Flyttbart sus4 ackord

Om du till exempel vill spela ackordet Csus4 med detta grepp hittas bastonen på tredje bandet (och i detta fall placeras även barré-fingret på femte bandet).

En lista på toner som ingår i dessa ackord:

Csus4: C F G
Dsus4: D G A
Esus4: E A B
Fsus4: F A# C
Gsus4: G C D
Asus4: A D E
Bsus4: B E F#

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar sus4-ackord:

C - Gsus4 - Am

D - Dsus4 - D - A

C- Csus4 - F

Om du är intresserad av att lära dig fler ackord kan du gå vidare med dominanta sus4 ackord.