Att höra ackordövergångar

Att höra övergångar mellan ackord är inte minst viktigt då du spelar instrumentella solopartier över ackord. Att kunna höra dessa övergångar är dock inte alltid enkelt och hur uppenbart en övergång mellan två ackord är beror bland annat på hur många gemensamma toner det är i ackorden.

Hur du hör när ett nytt ackord spelas

Ackord är harmoniska komponenter i en låt och vid mjuka ackordövergångar är det inte alltid lätt att höra ackordbyten. Ett tips är att lyssna efter trumfills, ibland är det i det rytmiska snarare än i det harmoniska du kan uppfatta övergångar. Du kan dock inte förlita dig på trumfills helt och hållet då de inte alltid hänger samman med en ackordövergång, men ofta.

Primärt handlar det om att öva. Detta gör du genom att lyssna uppmärksamt till musiken och med tiden kommer ditt öra bli känsligare för ackordövergångar. Det kan underlätta om du kan öva med ett facit till hands och därför har några ljudexempel skapats för detta.

Övningar

Lyssna på ljudfilerna och försök avgöra när ett ackordbyte sker. Klicka på "Facit" för att få reda på tidpunkterna (SEIKO har ej anlitats för tidtagning så vi nöjer oss med sekunder och rätt så ungefärligt). Det kan vara bra att sitta med penna och papper och göra noteringar i samband med att du eventuellt pausar. Och sedan kan du kolla facit checka av hur mycket du fått rätt.

Exempel 1: I detta exemplet har ackorden har flera gemensamma toner, vilket gör skillnaderna mindre uppenbara. Särskilt svårt kan det vara att höra övergången mellan ackorden D och G som delar två av tre toner.

Ackorden spelas i denna följd: G - C - G - D - C - G

Facit

Ackordbyten tidpunkter:
G (Start)
C (0:18)
G (0:26)
D (0:34)
C (0:38)
G (0:42)

Exempel 2: Det andra exempel är i alla fall delvis lättare. Det är lättare eftersom det ingår ackord med större skillnader – dur-, mollackord samt ackord med färgningar ingår. Det är å andra sidan många byten som ibland kommer tätt, vilket eventuellt kan göra det svårare.

Ackorden spelas i denna följd: G - C - D7 - Em - A7 - C - B7 - Em - A7 - Am - D7 - G

Facit

Ackordbyten tidpunkter:
G (Start)
C (0:05)
D7 (0:06)
Em (0:08)
A7 (0:11)
C (0:13)
B7 (0:16)
Em (0:19)
A7 (0:20)
Am (0:22)
D7 (0:23)
G (0:25)

Exempel 3: Nästa exempel är blues och ifall du är bekant med genren har du stor nytta då du försöker höra övergångarna. I blues används ofta återkommande strukturer med ett visst antal takter och ackordföljder. Detta är en bluestovla i moll. Enklaste övergången att höra är förmodligen den fallande ackordgången som sker i takt 9-12.

Ackorden spelas i denna följd: Em - Am - Em - C7 - B7 - Em

Facit

Ackordbyten tidpunkter:
Em (Start)
Am (0:13)
Em (0:19)
C7 (0:25)
B7 (0:28)
Em (0:31)

En relevant artikel som kan vara av intresse för dig är Att ta ut ackord.