D7 ackord

D7 tillhör gruppen dominanta septimaackord och är ett av de vanligaste ackorden. På bilden kan du se hur D7-ackordet spelas i öppen position.

D7


D7 ackorddiagram

Alla 7-ackord:
C7D7E7F7G7A7B7

Hur ackordet spelas

De två översta strängarna (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: D (öppen sträng), A, C och F#.

Om du skulle råka spela på den näst översta strängen skulle du addera en ytterligare A-ton. Det är ingen katastrof, men rekommenderas inte eftersom basnoten inte längre är grundtonen (D). Om du inkluderar den näst översta strängen spelar du ackordet D7/A. Undvik dock att spela på den översta bassträngen då detta skulle addera en E-ton till ackordet.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett D7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet, 3e strängen) och ringfinger (2a bandet, 1a strängen).

Förslag på ackordföljder med D7-ackordet:

1. D7 E7 Amaj7
2. G C D7 G
3. A7 D7 G G7
4. G E7 A7 D7

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
D7 D F# A C
D7/F# F# A C D
D7/A A C D F#
D7/C C D F# A

D7/F#, D7/A och D7/C är de tre omvändningarna.

Annons