Dm7 ackord

Dm7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen från en skala lagts till Dm. På bilden visas hur Dm7-ackordet spelas i öppen position. Rekommenderas fingersättning anges nedan.

Dm7

Dm7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

De två översta strängarna (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: D (öppen sträng), A, C och F.

Vid sidan av dessa grepp i öppna positioner finns det ytterligare sätt att spela ett Dm7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet) och långfinger (2a bandet).

Förslag på ackordföljder med Dm7-ackordet:

1. Dm7 - G7 - Cmaj7
2. Dm7 - Fmaj7 - C

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning som följer skalstegen.

Namn Toner
Dm7 D F A C
Dm7/F F A C D
Dm7/A A C D F
Dm7/C C D F A

Dm7/F, Dm7/A och Dm7/C är de tre omvändningarna.

Annons