G#5 / Ab5 ackord

G#5 (eller Ab5) tillhör gruppen powerackord och är vanligt inom musikstilar som rock, hårdrock, punk och liknande. På bilderna ser du två varianter med två respektive tre fingrar, vilka båda är vanliga.

G#5 / Ab5


G#5 ackorddiagram G#5 ackorddiagram alternativ 2

Alla powerackord:
C5C#5 / Db5D5D#5 / Eb5E5F5F#5 / Gb5G5G#5 / Ab5A5A#5 / Bb5B5

Hur ackordet spelas

På bilderna kan du se hur G#5-ackordet spelas på två olika sätt. Den enda skillnaden är att ett ytterligare finger är involverat i ena fallet. Vad som sker är att grundtonen dubbleras en oktav högre, vilket ger ett något tjockare ljud. Strängar markerade med X ska inte spelas.

G#5-ackordet spelas med den lägsta strängen som grundton, vilken är giss eller aiss som är samma sak. För powerackord används ofta flyttbara grepp, vilket gör att du kan använda samma grepp och utgå från andra band och strängar.

Ackordet (första bild) består av tonerna: G# och D#.
Ackordet (andra bild) består av tonerna: G#, D# och G#.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är:
1. Pekfinger (4e bandet) och ringfinger (6e bandet).
2. Pekfinger (4e bandet), ringfinger (6e bandet, 5e strängen) och lillfinger (6e bandet, 4e strängen).

Förslag på ackordföljder med G#5-ackordet:

1. G#5 - A#5 - C5 / Ab5 - Bb5 - C5
2. F5 - C#5 - G#5 / F5 - Db5 - Ab5
3. G#5 - C#5 - G#5 - D#5 / Ab5 - Db5 - Ab5 - Eb5

Toner och omvändningar

Ackordets toner och omvändning.

Namn Toner
G#5 G# D#
G#5/D# D# G#

Motsvarande översikt gällande Ab5:

Namn Toner
Ab5 Ab Eb
Ab5/Eb Eb Ab

Kvintackorden giss-5 och ass-5 är alltså identiska vad gäller toner.

Annons