Halvdim7-ackord

Närbesläktad med dim och dim7 är halvdim-7 (halvförminskade septima ackord). Ackordbeteckningen skrivs oftast ut med m7b5, vilket står för septimamoll med sänkt kvint, eller moll-7 med sänkt 5:a. Det brukar räknas som ett dim-ackord eftersom både tersen och kvinten är sänkta. Vad som skiljer halvdim7 från dim7 är att sjuan bara är sänkt ett halvt steg, därav namnet.

Översikt

Diagrammen nedan visar m7b5-ackord. Bokstaven "X" betyder att strängen inte ska spelas och siffrorna anger på vilka band som fingrarna ska placeras.

Cm7b5

Cm7b5 ackorddiagram

Dm7b5

Dm7b5 ackorddiagram

Em7b5

Em7b5 ackorddiagram

Fm7b5

Fm7b5 ackorddiagram

Gm7b5

Gm7b5 ackorddiagram

Am7b5

Am7b5 ackorddiagram

Bm7b5

Bm7b5 ackorddiagram

Ladda ned pdf: Halvdim7 ackorddiagram med fingersättning för samtliga toner och olika grepp

Som framgår av diagrammen ovan rör det sig om ett likadant grepp som kan flyttas omkring (undantaget är Am7b5 som i diagrammet presenteras som ett öppet ackord). Därmed kan du räkna ut på egen hand hur du spelar övriga ackord i dim7-kategorin, som C#m7b5, Ebm7b5 och så vidare. Greppet som presenteras har grundtonen på femte strängen. Det finns också flyttbara m7b5-ackord med grundtonen på sjätte och fjärde strängen, se diagram nedan.

Ackordteori

Dessa ackord fungerar ofta som övergångsackord och är ofta utbytbara med dim7-ackorden. Notera de närliggande greppen för halvdim7 och dim7, till exempel Cm7b5 (X3434X) och Cdim7 (X3424X).

Ett halvdim7-ackord kan också användas som ii-ackord. Som i ackordföljden Em7b5 (XX2333) - A7/E (XX2223) - Dmaj7 (XX0222).

Ackordföljder

Ackordföljder som inkluderar halvdim7-ackord:

Gmaj7 - G#m7b5 - Am7

Cmaj7 - Dbm7b5 - Dm7

Em9 - Ebm7b5 - Dm6

Dm7b5 - G7 - Cmaj7

Alternativa grepp

I stället för att spela de varianterna som visas ovan går det också att spela halvdim7 med basnoten (vilket i båda fallen dessutom är grundtonen) på sjätte eller fjärde strängen. Dessa både grepp är också flyttbara.

flyttbart halvdim7 ackordflyttbart halvdim7 ackord

Om du till exempel vill spela ackordet Abm7b5 med det första av greppen hittas bastonen på sjätte bandet (4X443X). Vill du till exempel vill spela ackordet F#m7b5 med det andra av greppen hittas bastonen på fjärde bandet (XX4555). Se pdf ovan för specifika diagram.

En lista på toner som ingår i dessa ackord:

C m7b5: C Eb Gb Bb
C# / Db m7b5: C# E G B / Db E G B
D m7b5: D F Ab C
D# / Eb m7b5: D# F# A C# / Eb Gb A Db
E m7b5: E G Bb D
F m7b5: F Ab B Eb
F# / Gb m7b5: F# A C E / Gb A C E
G m7b5: G Bb Db F
G# / Ab m7b5: G# C D F# / Ab C D Gb
A m7b5: A C Eb G
A# / Bb m7b5: A# C# E G# / Bb Db E Ab
B m7b5: B D F A