Aug ackord

Aug ackord måste räknas till de ovanliga ackorden, men dem förekommer och hur dem spelas visas här. I stället för förkortningen aug (augmented) används ibland ett plustecken. Caug kan skrivas C+, Daug kan skrivas D+ och så vidare.

Översikt

Diagrammen nedan visar aug ackord, "X" betyder att strängen inte ska spelas och siffrorna anger vilka band som gäller (siffran 0 betyder att strängen ska spelas öppen).

Caug

Caug ackorddiagram

Daug

Daug ackorddiagram

Eaug

Eaug ackorddiagram

Faug

Faug ackorddiagram

Gaug

Gaug ackorddiagram

Aaug

Aaug ackorddiagram

Baug

Baug ackorddiagram

Se även flyttbara grepp nedan.

Kortfattat om ackordens uppbyggnad

Det som skiljer ett aug ackord från ett vanligt durackord är att både ters och kvint är höjda ett halvt tonsteg. Om du inte gillar teoretiskt snack av detta slag kan du tänka dig aug ackord som 5,5-ackord. Detta är allt annat än något vedertagen beteckning, men är menat att illustrera hur ackorden hänger ihop. Om vi tillfälligt tänker oss att durackord är 5-ackord eftersom den sista tonen är fem steg upp från den första, kommer aug ackorden mellan dur- och 6-ackord. Testa till exempel att spela ackordsekvensen D - Daug - D6 och du kommer förhoppningsvis höra att det finns en sorts framrörelse.

En lista på toner som ingår i dessa ackord:

C aug (C+): C E G#
C# / Db aug (C#+ / Db+): C# F A
D aug (D+): D F# A#
D# / Eb aug (D#+ / Eb+): D# G A
E aug (E+): E G# C
F aug (F+): F A C
F# / Gb aug (F#+ / Gb+): F# A# C#
G aug (G+): G B D#
G# / Ab aug (G#+ / Ab+): G# C E
A aug (A+): A C# F
A# / Bb aug (A#+ / Bb+): A# D F#
B aug (B+): B D# G

Ackordföljd

Ackordföljder som inkluderar aug ackord:

D7 - Daug - Bm
E - Caug - Am
E7 - Eaug - Amaj7
D - Daug - D6 - D#dim7
Dm - Faug - Am7
Am - Caug - C

Flyttbara grepp

Du kan också lära dig två flyttbara grepp, vilka kan användas för samtliga aug-ackord. Det första (bilden nedan till vänster) har grundtonen på femte strängen och det andra (bilden nedan till höger) har grundtonen på fjärde strängen.

flyttbart aug ackord flyttbart aug ackord

Om du till exempel vill spela Caug kan du använda greppet till vänster med bastonen på tredje bandet. Vill du spela Gaug använder du med fördel greppet till höger med bastonen på femte bandet.