F ackordet - tre alternativ

Bland de vanliga ackord som ofta spelas är F ackordet något som många nybörjare har särskilt svårt med. F ackordet spelas nämligen normalt som ett barréackord, vilket man inte lär sig på en dag.

Det finns dock andra sätt att spela detta ackord vilket vi ska se här. Vi börjar dock med det vanligaste sättet att spela ett F ackord och det sker som på bilden nedan:

F barreackorddiagram

Detta är standardsättet ett F ackord spelas och även om det finns andra sätt att spela detta ackord rekommenderas det att du lär dig barréackord med tiden. För att spela detta ackord lägger du först pekfingret över alla sex strängarna på första bandet och lång-, ring- och lillfingret på det och tredje andra enligt greppet på bilden ovan.

Ett förenklat sätt att spela F ackordet som duger utmärkt i de flesta fall är detta:

F dur

Här pressar du ner två fingrar med pekfingret i stället för alla sex vilket är betydligt enklare att åstadkomma till en början. De två understa strängarna ska här inte spelas alls. Även att greppet är annorlunda är F fortfarande basnoten.

Skulle även detta grepp innebära svårigheter för dig finns ett ytterligare alternativ:

Fmaj7

Lägg märke till att du bara slår an tre strängar. Fingrarna placeras enligt: pekfinger på första bandet, långfinger på andra bandet, ringfinger på tredje bandet.

Om du tycker det är svårt att begränsa dig till bara tre strängar kan du även slå an den översta strängen. Det blir då ett F ackord med färgning som skrivs Fmaj7. Det är alltså inte helt korrekt att spela detta om bara F anges i ackordbeteckningen, men om du tycker det låter okej kan du använda detta grepp som ett "substitut" tills du lär dig något av de andra två.

Förslag på ackordföljder med F-ackordet:

1. F C Bb
2. F Bb C Bb
3. F Dm Gm C