G#m7 / Abm7 ackord

G#m7 (giss moll-sju) och Abm7 (ass moll-sju) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

G#m7 / Abm7

 

Giss moll-7 ackorddiagram

(capo 4)

Giss moll-7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Giss moll-7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Den första bilden visar ett barréackord för G#m7 och den andra med capo på fjärde bandet. Det tredje greppet är vanligt i jazz.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), och ringfinger (6e bandet). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. G#m7 - B7 - E / Abm7 - B7 - E
2. G#m7 - D#m7 - Bmaj7 / Abm7 - Ebm7 - Bmaj7

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas inklusive omvändningar och enharmoniska ackord.

Namn Toner
G#m7 G# B D# F#
G#m7/B B D# F# G#
G#m7/D# D# F# G# B
G#m7/F# F# G# B D#
B6 B D# F# G#

Ackordet B6 innehåller samma toner som G#m7, fast i olika ordning (sådana kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av G#m7-ackordet och B6 är alltså identiska.

Motsvarande översikt gällande Abm7:

Namn Toner
Abm7 Ab B Eb Gb
Abm7/B B Eb Gb Ab
Abm7/Eb Eb Gb Ab B
Abm7/Gb Gb Ab B Eb
B6 B Eb Gb Ab

Vad gäller Abm7 går det också att namnge den andra tonen som Cb (cess).