A#m7 / Bbm7 ackord

A#m7 (aiss moll-sju) och Bbm7 (bess moll-sju) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

A#m7 / Bbm7

 

Aiss moll-7 ackorddiagram

(capo 1)

Aiss moll-7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Aiss moll-7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Den första bilden visar ett barréackord för A#m7 och den andra med capo på första bandet. Det tredje greppet är vanligt i jazz.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet) och ringfinger (3e bandet). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. A#m7 - Fm7 - C#maj7 / Bbm7 - Fm7 - Dbmaj7
2. A#m7 - D#9 - G#maj13 / Bbm7 - Eb9 - Abmaj13

Toner, omvändningar och enharmonik

Ackordets toner i den ordning de spelas inklusive omvändningar och enharmoniska ackord.

Namn Toner
A#m7 A# C# F G#
A#m7/C# C# F G# A#
A#m7/F F G# A# C#
A#m7/G# G# A# C# F
C#6 C# F G# A#

Vad gäller A#m7 går det också att namnge den tredje tonen som E# (eiss).

Motsvarande översikt gällande Abm7:

Namn Toner
Bbm7 Bb Db F Ab
Bbm7/Db Db F Ab Bb
Bbm7/F F Ab Bb Db
Bbm7/Ab Ab Bb Db F
Db6 Db F Ab Bb

Ackordet C#6 / Db6 innehåller samma toner som A#m7 / Gbm7, fast i olika ordning (sådana kallas ibland enharmoniska ackord). Andra omvändningen och av A#m7 / Bbm7 och C#6 /Db6 är alltså identiska.