F#m7 / Gbm7 ackord

F#m7 (fiss moll-sju) och Gbm7 (gess moll-sju) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

F#m7 / Gbm7

 

Fiss moll-7 ackorddiagram

(capo 2)

Fiss moll-7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Fiss moll-7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Den första bilden visar ett barréackord för F#m7 och den andra med capo. Det tredje greppet är vanligt i jazz. I samtliga fall är grundnoten samma basnot på sjätte strängen.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet), och ringfinger (4e bandet). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. F#m7 - C#m7 - Bm7 - Dmaj7 / Gbm7 - Dbm7 - Bm7 - Dmaj7
2. Dmaj7 - F#m7 - Em7 - A7 / Dmaj7 - Gbm7 - Em7 - A7