D#m7 / Ebm7 ackord

D#m7 (diss moll-sju) och Ebm7 (ess moll-sju) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

D#m7 / Ebm7

 

Diss moll-7 ackorddiagram

(capo 6)

Diss moll-7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Diss moll-7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Den första bilden visar ett barréackord för D#m7 och den andra med capo på sjätte bandet. Det tredje greppet är vanligt i jazz.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (6e bandet), långfinger (7e bandet) och ringfinger (8e bandet). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. D#m7 - A#m7 - G#7 - C#maj7 / Ebm7 - Bbm7 - Ab7 - Dbmaj7