C#m7 / Dbm7 ackord

C#m7 (ciss moll-sju) och Dbm7 (dess moll-sju) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

C#m7 / Dbm7

 

Ciss moll-7 ackorddiagram

(capo 4)

Ciss moll-7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Ciss moll-7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7C#m7 / Dbm7Dm7D#m7 / Ebm7Em7Fm7F#m7 / Gbm7Gm7G#m7 / Abm7Am7A#m7 / Bbm7Bm7

Hur ackordet spelas

Översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Den första bilden visar ett barréackord för C#m7 och den andra med capo på fjärde bandet. Det tredje greppet är vanligt i jazz.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), långfinger (5e bandet) och ringfinger (6e bandet). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. C#m7 - G#m7 - Emaj7 / Dbm7 - Abm7 - Emaj7
2. C#m7 - F# - B / Dbm7 - Gb - B