Slide - gitarrteknik

Med slide menas att glida uppåt eller nedåt på greppbrädan över en eller flera strängar. Tekniken innebär att du först spelar en ton och direkt efteråt glider med fingret hos andra handen som pressat ned en sträng, eller flera, i någon riktning. Det finns även avse ett tillbehör till gitarren med samma namn.

Slide

Slide är en vanlig effekt för den som spela leadgitarr och finns som komponent i solon och licks. En typiskt slide görs genom att glida en eller två band uppåt på en sträng, men det finns flera alternativ.

I tabulaturen nedan kan du se prov på två olika former av slide, först en slide två band uppåt och sedan två band nedåt. I en tabulatur används ett snedstreck för att markera slide:

tab slide

Ibland är det noga med den sträng som spelas först medan det ibland bara är effekten i sig självt som eftersöks. I en tab kan detta se ut som nedan och siffran avser då bandet man landar på via glidningen och varifrån man startar är alltså mindre viktigt sett från ett tonperspektiv:

tab slide utan startangivelse

Då ett vanligt snedtreck (/) används avses en slide från en lägre not och då ett bakstreck (\) används avses en slide från en högre not.

Det går även att kombinera slide med ackordspel. Lyssna till exempel på Ramones och du kommer kunna höra hur slide ibland kombineras med powerackord. Se hur detta kan göras i följande tab:

tab slide ackord

Tips

Se till att du placerar fingret som skapar slide-effekten intill bandstaven både i utgångspoitionen och i den positionen där fingret stannar efter utförd slide.

Förutom själva effekten kan även fingersättningen underlättas genom att infoga en slide i ett solon eftersom du förflyttar hela handen horisontalt och hamnar i en ny position.

Pröva att använda en bend direkt efter du hamnat på slutdestinationen av en slide.

Fills >>