Alternerade ned- och uppslag

Denna sektion tar upp olika tekniker som kan användas för att utveckla ditt gitarrspel. Den andra lektionen handlar om hur du kan öka tempot genom att tillämpa en viss teknik då du spelar med ett plektrum.

Alternerade ned- och uppslag med plektrum

Vissa använder plektrum för att de gillar soundet, fast det finns utöver ljudet rent spelmässiga möjligheter med ett plektrum. Ett plektrum tillåter något som inte är möjligt då du spelar med insidan av din tumme: du kan slå an en och samma sträng både på ned- och uppvägen.

Att använda både ned- och uppslag innebär att du kan spela snabbare. Detta kallas att alternera slagen eller på engelska, alternate picking. Det kan här infogas att spela snabbt inte är detsamma som att spela bra, men ibland låter det trots allt bättre då något spelas i högt tempo och förmågan att kunna öka tempot är en viktig resurs hos en gitarrist (även det spelsätt som kallas sweep picking, se termer, som delvis är motsatsen kan på ett annat sätt öka tempot).

En kontakt med strängen även på tillbakavägen ger dig ett extra slag med minsta möjliga rörelse. Det normala är alltså att spela vartannat slag ned och vartannat upp. Likväl passar det inte alltid att följa denna ordning, olika mönster passar olika låtar. Men för att göra dig förtrogen med de alternativa slagen med plektrum kommer här en övning. Börja långsamt (symbolerna indikerar spela ned respektive upp).

tabulatur som visar nedåt- och uppåt slag

Här är en övning till med skiftning av ton på varje slag.

tabulatur 2

Den andra övningen kan i början innebära svårigheter med koordinationen. Men allt handlar om övning och målet är att tekniken till slut ska inkorporeras naturligt i ditt gitarrspel. Försök från och med nu att alltid spela med alternerade rörelser då du använder plektrum. Med tiden blir din teknik bättre och du kommer att kunna spela obehindrat och därmed också snabbare då det krävs.

Det finns också tillfällen då denna teknik inte är idealisk, till exempel då du vill spela med mycket attack på varje slag.