Vibrato - gitarrteknik

Vibrato innebär att en ton "vibrerar" och då ändrar tonhöjd i en viss intervall. På en gitarr åstadkommer du detta genom att snabbt föra strängen upp och ner. Ju yvigare rörelser, desto kraftigare vibrato. Det finns ingen regel exakt hur stora rörelser som gäller utan detta är snarast en fråga om egna preferenser. Du bör dock generellt undvika att använda alltför kraftigt vibrato i samband med bends samt inte förflytta strängen utanför utgångsläget både i uppåt- och nedåtriktning.

Vibrato

Användningsområdena är många, men till exempel är det vanligt med vibrato i slutet på en fras. Det gör att avslutningen på frasen inte upplevs lika tvärt som annars.

För att framkalla ett kraftigt vibrato måste du ha muskler i fingrarna. Detta är något du övar upp och var därför beredd på att dina vibraton inte kommer vara särskilt effektfulla till en början. För att underlätta när du vill framkalla ett vibrato kan du använda flera fingrar – en liknande teknik som nämndes i artikeln om bends rekommenderas – samt att du involverar handleden och eventuellt underarmen i rörelsen. För att få en friare rörelse kan du även släppa kontakten med tummen på baksida av halsen.

Vad som påverkar vibratot är rörelsernas vidd och rörelsernas fart. Pröva själv att experimentera med detta.

Vibrato är till exempel vanligt i solon och ofta då elgitarr används. Spelar du på en nylonsträngad gitarr är en annan teknik vanlig, för att uppnå vibraton, där du inte rör strängen upp och ner utan vickar fingret fram och tillbaka i sidled. Det vill säga i strängens riktning och i snabba rörelser (mellan de näraliggande bandstavarna). Den senare metoden ger ett mer subtilt vibrato.

På en tabulatur ser symbolen för ett vibrato ut som i detta exempel:

tabulatur vibrato

Det går även att kombinera vibrato med hela ackord, vilket kan ge en cool effekt. Det vill säga du slår an strängarna som utgör ackordet och sedan framkallar du ett vibrato med hjälp av alla involverade fingrar. Detta låter inte bra på alla sorters ackord, idealiskt är det kanske med öppna ackord där dina fingrar är positionerade på angränsade fingrar, till exempel ackorden Am, Dm och E.

Vibrato med svängarm

En del gitarrer är utrustade med en svängarm, kallas även för vibratoarm, vilken kan användas för utdragna vibraton.