Sweeping - gitarrteknik

Med sweeping (någon svensk etablerad term finns ej) innebär att du sveper med ditt plektrum uppåt eller nedåt över ett flertal strängar. Speltekniken som snart ska förklaras mer utförligt kan användas för att spela otroligt snabbt och med högt flyt (legato).

Sweeping

Sweeping utförs för det mesta med ett plektrum. Med högerhanden spelar plektrumet sträng för sträng antingen uppåt eller nedåt i en fortsatt rörelse medan vänsterhanden förflyttar sig i harmoni med högerhanden.

För att utföra denna teknik ska du lyfta den vänstra handens fingrar efter tonen spelats för att flera toner inte ska ringa in i varandra. Sweeping kan till exempel användas med arpeggios.

En till flera toner kan spelas per sträng i "ett svep" så att säga. Försök spela nedan med sweeping-teknik genom att först spela nedåt (med plektrum och bara nedåtslag) och sedan tillbaka (med enbart uppåtslag).

tab med sweeping