Övertoner - gitarrteknik

Övertoner är kanske för de flesta mer kända under det engelska namnet harmonics. Det finns även en annan musikterm på svenska, flageolett, som benämner denna teknik. Det finns olika slag av övertoner av vilka naturliga och artificiella bildar huvudkategorier.

Naturliga övertoner

Naturliga övertoner går att hitta på ett par specifika ställen på gitarren. I stället för att bara få ett stumt ljud som du normalt får om du slår an en sträng utan att du pressar ned strängen helt kommer en överton i stället ljuda på dessa ställen.

Naturliga övertoner kan enklast hittas på femte, sjunde och tolfte bandet. Det är vanligast att man spelar på tolfte bandet och här hörs dem tydligt.

För att spela en överton ska du låta ett finger lätt nudda strängen och slå an strängen samtidigt med andra handen. Om du till exempel spelar på tolfte bandet ska du nudda strängen precis ovanför bandstaven, vilken som hlst av de sex strängarna går bra. Du kommer höra skillnad om du prövar samma sak på ovanför elfte och tolfte bandstaven där bara ett dämpat ljud framkommer.

Du kommer få en liknande effekt vid sjunde och femte bandstavarna även om det kan vara något mindre tydligt. Du kan även hitta övertoner på fler ställen, bland annat vid den nittonde bandstaven.

På en tabulatur är naturliga övertoner markerade med en snedställd rektangel och markeras även med ”NH”, förkortning för det engelska natural harmonics.

Artificiella övertoner

Artificiella övertoner framkallas genom att du dels pressar ned en sträng, dels nuddar samma sträng längre upp på greppbrädan.

Till exempel kan du pressa ned en sträng på andra bandet och nudda samma sträng med andra handens pekfinger ovanför den fjortonde bandstaven. Slå sedan an strängen med tummen och du får ett liknade ljud som med ovan nämnda teknik. Denna teknik är svårare och ganska ovanlig.

I tabulaturer används samma snedställda rektangel som för naturliga övertoner. Den första tonen skrivs ut i rektangeln medan den andra som är längre upp på greppbrädan brukar skrivas ovanför och tillsammans med ”AH”, förkortning för det engelska artificial harmonics.