Tremolo - gitarrteknik

Tremolo innebär att en ton spelas repetitivt och skapar en "dallrande" effekt. Detta kan göras på olika sätt, devis beroende på vilken musikstil det är fråga om.

Tremolo

Det kanske vanligaste sättet att åstadkomma tremolo på gitarren är att använda plektrum och alternera snabba ned- och uppslag på en sträng i taget. Vartannat slag är alltså nedåt respektive uppåt. Slagen ska vara snabba och korta, med fördel träffas bara spetsen på plektrumet. I detta fall ska du inte hålla dig till ett bestämt tempo som anges av sextondelsnoter eller något i den stilen utan helt enkelt spela så snabbt som möjligt, fast givetvis kontrollerat.

Men det kan också ske med fingrarna, särskilt när det rör sig om en nylonsträngad gitarr. Oavsett om tremolon utförs med plektrum eller fingrar är målet att uppnå en jämn frekvens av snabba, följsamma slag. Slagen ska inte främst vara artikulerade var för sig utan bilda en fortlöpande frekvens (legato) – man använder ibland ordet "dallring" som beskrivning av tremolo. Det är ofta en fördel att dämpa strängen som spelas med en del av spelhandens handflata.

I tabulaturer anges tremolo med tre diagonala korta linjer:

Tab med tremolo

Tekniken är vanligt inom bland annat stilar som surf och flamenco. I det senare fallet används inte plektrum utan en särskild teknik tillämpas som förklaras i artikeln om Flamenco gitarr.

Inom klassisk musik förekommer också tremolo. Vilket då utförs i en sekvens som inleds med tummen och fortsätter med ring, lång och pekfinger. Tummen spelar normalt en sträng medan fingrarna sedan oftast spelar på högsta strängen. Ett känt exempel att lyssna på är "Recuerdos de la Alhambra" av Francisco Tárrega

Det finns även avsedda effektpedaler som på digital väg skapar tremolo-effekter.