Tekniker - pull-off

Pull-off kan relateras till en annan teknik, nämligen hammer-on som förklaras i en annan lektion. Förfarandet är näst intill det motsatta: i stället för att trycka ned en sträng med ett fritt finger har du redan fingret på en sträng och nu släpper du i stället upp strängen med en nedåtrörelse och framkallar en pull-off. Pull-off är en form av legato och i klassisk musik kallas det ibland för nedåtgående legato.

Pull-off

Om du bara frigör fingret från strängen kommer den inte att ljuda, du måste alltså använda en nedåtrörelse som om du skulle spelat på strängen (se bild 1 och 2). Tekniken är lite knixig i början och tar längre tid att lära sig än hammer-on. Ett tips är att dra fingret något i sidled i början av rörelsen. Ett annat tips som särskilt kan underlätta då svagare fingrar är involverat är att låta det finger som inte ska utföra pull-off-rörelsen ändå aktivt involveras genom att så att säga motpressa med detta i stället för att bara hålla ned strängen utan extra press.

pull off bildförklaring
Bild 1, 2. Ringfingret används här för pull-off.

De båda teknikerna används ofta tillsammans och är mycket bra att lära sig behärska, dessutom kommer det ge dig förmågan att spela med en imponerande hastighet. För både hammer-on och pull-off underlättar det om du använder en "klassisk" handposition, det vill säga med tummen mot mitten av baksidan av halsen.

Så här kan det se ut i en tabulatur när en pull-off utförs:

pull off exempel

Ibland används hammer-on och pull-off om vartannat i en enda snabb sekvens, då kallas det för en trill:

trill

I början brukar det vara lättast att genomföra pull-offs med bara ett finger involverat och på de nedersta, höga strängarna (när du spelar på den nedre e-strängen ska du se till att undvika att du drar strängen utanför greppbrädan). Börja med att prova tekniken på de nedersta strängarna med till exempel ringfingret. Sätt ner ett finger på något band (det är aningen enklare på höga band) och försök att få strängen att ljuda när du släpper upp den.

Nedan visas ett spelexempel där ackordföljden D - Dsus2 - G5 - G - A7sus4 - A7 - Dsus4 - D spelas med flera pull-offs involverade.

tab med pull-offs

Lyssna på spelexemplet.

Övningar

Den följande övningen visar pull-offs med samtliga fingrar involverade och är ganska svår. Du gör pull-offs i en enda sekvens först med lillfingret och följer sedan upp med ringfingret och långfingret.

pull off övning

Tabulaturen visar här bara en sträng, men du kan själv fortsätta på samma sätt på de övriga strängarna. Börja långsamt och om du finner tekniken besvärlig stanna då kvar på den högsta strängen och fortsätt öva innan du spelar dig igenom resterande strängar.

Genom att använda pull-offs i samband med övning av skalor ges fler sätt att träna på tekniken.