F harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i F, vilken skiljer sig med en ton från den rena mollskalan i F.

Fm (harmonisk)


F harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i trettonde position (dvs. med roten på trettonde bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är f-toner.

Toner i harmonisk F-mollskala
F, G, Ab, Bb, C, Db, E

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i F ingår e i stället för ess.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Fm, FmMaj7, Bbm, Bbm7, C, C7, Db och Dbmaj7.