F moll skala

En genomgång av F-mollskalan. Den vanligaste positionen för mollskala som utgår från trettonde bandet.

Fm


F moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar en skala i E moll i tolfte position (dvs. första f-tonen finns på trettonde bandet), notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Det går också att spela denna skala med tonen på tolfte bandet som öppen sträng. De på trettonde bandet flyttas till första bandet och så vidare.

Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan. Röda prickar betyder f-toner och diagrammet innefattar därmed två oktaver över sex strängar.

Toner i en F-mollskala
F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb

F-mollskalan innefattar sju toner, vilka sedan kan upprepas på olika positioner över hela greppbrädan. För att kunna spela fritt bör du försöka lära dig alla positioner.

Flera ackord bygger på samma toner som ingår i denna skala, några av dessa är Fm, Fm7, Fm9 och Fm11.

Observera att detta är den rena eller naturliga moll-skalan i F. Det finns också harmoniska och melodiska mollskalor.