B harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i B, vilken skiljer sig med en ton från den rena mollskalan i B.

Bm (harmonisk)


B harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i sjunde position (dvs. med roten på sjunde bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är b-toner.

Toner i harmonisk B-mollskala
B, C#, E, F#, G, A#

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i B ingår aiss i stället för a.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Bm, BmMaj7, Em, Em7, F#, F#7, G och Gmaj7.