G harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i G, vilken skiljer sig med en ton från den rena mollskalan i G.

Gm (harmonisk)


G harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i tredje position (dvs. med roten på tredje bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är g-toner.

Toner i harmonisk G-mollskala
G, A, Bb, C, D, Eb, F#

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i G ingår fiss i stället för f.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Gm, GmMaj7, Cm, Cm7, D, D7, Eb och Ebmaj7.