F# / Gb harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i F# (som är identisk med motsvarande skala i Gb).

F#m / Gbm (harmonisk)


Gb harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i andra position (dvs. med roten på andra bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Fiss: F#, G#, A, B, C#, D, F
Gess: Gb, Ab, A, B, Db, D, F

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i F# ingår f i stället för e.