C# / Db harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i C# (som är identisk med motsvarande skala i Db).

C#m / Dbm (harmonisk)


Db harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i nionde position (dvs. med roten på nionde bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Ciss: C#, D#, E, F#, G#, A, C
Dess: Db, Eb, E, Gb, Ab, A, C

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i C# ingår c i stället för b.