D# / Eb harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i D# (som är identisk med motsvarande skala i Eb).

D#m / Ebm (harmonisk)


Eb harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i elfte position (dvs. med roten på elfte bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Diss moll: D#, E#, F#, G#, A#, B, D
Ess moll: Eb, F, Gb, Ab, Bb, B, D

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i D# ingår d i stället för ciss.