A# / Bb harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i A# (som är identisk med motsvarande skala i Bb).

A#m / Bbm (harmonisk)


Bb harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i sjätte position (dvs. med roten på sjätte bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Aiss: A#, C, C#, D#, F, F#, A
Bess: Bb, C, Db, Eb, F, Gb, A

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i A# ingår a i stället för giss.