C harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i C, vilken skiljer sig med en ton från den rena mollskalan i C.

Cm (harmonisk)


C harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i åttonde position (dvs. med roten på åttonde bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är c-toner.

Toner i harmonisk B-mollskala
C, D, Eb, F, G, Ab, B

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i C ingår b i stället för bess.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Cm, CmMaj7, Fm, Fm7, G, G7, Ab och Abmaj7.