G# / Ab harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i G# (som är identisk med motsvarande skala i Ab).

G#m / Abm (harmonisk)


Ab harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i fjärde position (dvs. med roten på fjärde bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Giss: G#, A#, B, C#, D#, E, G
Ass: Ab, Bb, B, Db, Eb, E, G

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i G# ingår g i stället för f#.