E harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i E, vilken skiljer sig med en ton från den rena mollskalan i E.

Em (harmonisk)


E harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i tolfte position (dvs. med roten på tolfte bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är e-toner.

Toner i harmonisk E-mollskala
E, F#, G, A, B, C, D#

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i E ingår diss i stället för d.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Em, EmMaj7, Am, Am7, B, B7, C och Cmaj7.