E moll skala

En genomgång av E-mollskalan som kan spelas i öppen position (1a bild) eller utgå från tolfte bandet (2a bild).

Em


E moll skaldiagramE moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar en skala i E moll i tolfte position (dvs. första e-tonen finns på tolfte bandet), notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Det går också att spela denna skala med start från sjätte strängen och inkludera öppna strängar (de på tolfte bandet). Den ton som är på band elva och tredje strängen i diagrammet flyttas till ovanliggande sträng.

Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan. Röda prickar betyder e-toner och diagrammet innefattar därmed två oktaver över sex strängar.

Toner i en E-mollskala
E, F#, G, A, B, C, D

E-mollskalan innefattar sju toner, vilka sedan kan upprepas på olika positioner över hela greppbrädan. För att kunna spela fritt bör du försöka lära dig alla positioner.

Flera ackord bygger på samma toner som ingår i denna skala, några av dessa är Em, Em7, Em9 och Em11.

Observera att detta är den rena eller naturliga moll-skalan i E. Det finns också harmoniska och melodiska mollskalor.