C moll skala

En genomgång av C-mollskalan. Den vanligaste positionen för mollskala som utgår från åttonde bandet.

Cm


C moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar en skala i C moll i åttonde position (dvs. första c-tonen finns på åttonde bandet), notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Ibland används förkortningen m för moll.

Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan. Röda prickar betyder c-toner och diagrammet innefattar därmed två oktaver över sex strängar.

Toner i en C-mollskala
C, D, Eb, F, G, Ab, Bb

C-mollskalan innefattar sju toner, vilka sedan kan upprepas på olika positioner över hela greppbrädan. För att kunna spela fritt bör du försöka lära dig alla positioner.

Flera ackord bygger på samma toner som ingår i denna skala, några av dessa är Cm, Cm7, Cm9 och Cm11.

Observera att detta är den rena eller naturliga moll-skalan i C. Det finns också harmoniska och melodiska mollskalor.