G#maj7 / Abmaj7 ackord

G#maj7 (giss maj7) och Abmaj7 (ass maj7) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

G#maj7 / Abmaj7

 

Giss maj7 ackorddiagram

(capo 4)

Giss maj7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Giss maj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

Strängar markerade med X ska inte spelas. Den första ett ackordgrepp för G#maj7 och den andra med capo på fjärde bandet. Det tredje greppet används främst i jazz.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (3e bandet), långfinger (4e bandet), ringfinger (5e bandet) och lillfinger (6e bandet). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. A#m7 - Eb7 - G#maj7 / Bbm7 - Eb7 - Abmaj7