A#maj7 / Bbmaj7 ackord

A#maj7 (aiss maj7) och Bbmaj7 (bess maj7) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

A#maj7 / Bbmaj7

 

Aiss maj7 ackorddiagram

(capo 1)

Aiss maj7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Aiss maj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

Översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Den första bilden visar ett barréackord för A#maj7 och den andra med capo på första bandet. Det tredje greppet används främst i jazz, vilket är likt det första fast den första strängen ska inte spelas.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet), ringfinger (3e bandet, 4e strängen) och lillfinger (3e bandet, 2a strängen). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. Cm7 - F7 - A#maj7 / Cm7 - F7 - Bbmaj7
2. Fmaj7 - Cm7 - A#maj7 / Fmaj7 - Cm7 - Bbmaj7