D#maj7 / Ebmaj7 ackord

D#maj7 (diss maj7) och Ebmaj7 (ess maj7) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

D#maj7 / Ebmaj7

 

Diss maj7 ackorddiagram

(capo 3)

Diss maj7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Diss maj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

Strängar markerade med X ska inte spelas. Den första bilden visar ett barréackord för D#maj7 och den andra med capo på tredje bandet. Det tredje greppet används främst i jazz, vilket är likt det första fast den första strängen ska inte spelas.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (6e bandet), långfinger (7e bandet), ringfinger (8e bandet, 4e strängen) och lillfinger (8e bandet, 2a strängen). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. Fm7 - A#7 - D#maj7 / Fm7 - Bb7 - Ebmaj7