C#maj7 / Dbmaj7 ackord

C#maj7 (ciss maj7) och Dbmaj7 (dess maj7) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

C#maj7 / Dbmaj7

 

Ciss maj7 ackorddiagram

(capo 1)

Ciss maj7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Ciss maj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

Översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Den första bilden visar ett barréackord för C#maj7 och den andra med capo på första bandet. Det tredje greppet används främst i jazz, vilket är likt det första fast den första strängen ska inte spelas.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), långfinger (5e bandet), ringfinger (6e bandet, 4e strängen) och lillfinger (6e bandet, 2a strängen). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. D#m7 - G#7 - C#maj7 / Ebm7 - Ab7 - Dbmaj7
2. A#m7 - C#maj7 - D#m7 / Bbm7 - Dbmaj7 - Ebm7