F#maj7 / Gbmaj7 ackord

F#maj7 (fiss maj7) och Gbmaj7 (gess maj7) är i praktiken samma ackord då de innehåller identiska toner. Ackorddiagrammen visar hur ackorden kan spelas.

F#maj7 / Gbmaj7

 

Gess maj7 ackorddiagram

(capo 2)

Gess maj7 ackorddiagram med capo

(jazz)

Gess maj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7C#maj7 / Dbmaj7Dmaj7D#maj7 / Ebmaj7Emaj7Fmaj7F#maj7 / Gbmaj7Gmaj7G#maj7 / Abmaj7Amaj7A#maj7 / Bbmaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

Strängar markerade med X ska inte spelas. Det första diagrammet visar ett ackordgrepp för G#maj7 som inkluderar all fyra fingrar och det andra med capo på andra bandet. Det tredje greppet används främst i jazz.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet), ringfinger (3e bandet) och lillfinger (4e bandet). Avser greppet som visas på första bilden.

Förslag på ackordföljder:

1. G#m7 - Db7 - F#maj7 / Abm7 - Db7 - Gbmaj7