Flamenco

Flamenco är en musikstil där gitarren utgör en viktig roll. Det finns särskilda flamencogitarrer som har en något annorlunda konstruktion och som ger ljudet annan karaktär än den klassiska gitarren, bland annat snabbare attack avsedd för flamencons rytmiska sound. Du behöver inte nödvändigtvis ha en sådan gitarr, men det rekommenderas att du har en nylonsträngad gitarr och inte en stålsträngad.

Historia

Flamencon har inget specifikt ursprung utan är snarare än sammangyttring av många influenser. Bland annat förde zigenare med sig musik från Indien via Afrika och arabvärlden till väst där flamencon tog form och fick ett starkt säte i Spanien. Senare kom även influenser från Sydamerika.

Gitarrtyp

Flamencogitarren är något lättare och har tunnare trä i kroppen än en nylonsträngad klassisk dito. Överdelen är ofta av gran eller ceder medan sidorna och baksida brukar vara av cypress eller rosenträ. I övrigt är träet något tunnare än normalt, vilket passar för musikstilen då materialet ska ge snabb respons samt avge rätt slags ljud när handen "trummar" på kroppen (vilket ibland görs).

Annars har den många likheter med den vanliga nylonsträngade gitarrer och har du ingen flamencogitarr kommer du komma relativt nära det önskade ljudet med en vanlig nylonsträngad.

Gitarrackord för flamenco

Ackorden som används är ofta en blandning av vanliga öppna ackord samt så kallade voicing (alternativa versioner) av ackord. Se mer instruktioner under ackorddiagrammen.

Am

ackord Am diagram

Dm

ackord Dm diagram

Cadd9 (voicing)

ackord C9 voicing diagram

E

ackord E diagram

E7(b9)

ackord E7-9 diagram

Fmaj7

ackord Fmaj7 diagram

A

ackord A diagram

A (voicing)

ackord A voicing diagram

Bb (voicing)

ackord Bb voicing diagram

Dm och C9 är enkelt att växla mellan genom att hålla kvar lillfingret på andra strängen, tredje bandet.

I flamencon är E och F-ackord vanliga och det finns flera alternativa versioner av dessa ackord. Till exempel är det vanligt att inte spela på de två översta strängarna i E-ackordet (XX2100) och inte spela med lös B-sträng i F-ackordet (XX3200). Ackordet E7(b9) matchar den dominanta frygiska skalan, vilken är central i flamenco.

När det gäller A med voicing (X02320) ska greppet "byggas upp" med ett vanligt A-ackord där det rekommenderas att du använder pekfingret för att pressa ned både fjärde och tredje strängen. När det gäller Bb kan detta grepp även alterneras med ett grepp där den låga strängen på tredje bandet pressas ner.

Flamencon inbegriper även tango och det finns diverse former, till exempel tango compas (compas kan översättas till "takt"). En vanlig ackordföljd för tango som innefattar flera av ackorden ovan är: Dm - Cadd9 - Bb - A.

Ett begrepp inom flamencon som ofta förekommer är Llamada, som har funktionen av en avslutning på en fras. En vanlig sådan är F, C/G, Bb, A. För att praktisera detta kan du prova den längre ackordföljden Bb - A - Bb - A - F - C/G - Bb - A.

Se ackordföljder med diagram (pdf)

Tekniker

Rasqueo (rasgueado)

Det finns tekniker som används i flamencon som du förmodligen inte stött på tidigare. Bland annat den teknik som på spanska heter rasqueo (ibland rasgueado), och innebär att du slår an strängarna med naglarnas ovansidor (det behövs långa naglar för denna teknik; lösnaglar används ibland för att förstärka de naturliga), genom att du spänner ut fingrarna, ofta i en sekvens av pekfinger, långfinger, ringfingret och lillfinger, i form av fyra snabba nedåtslag (vanligt är också att används tre). Detta skapar ett högt tempo med mycket attack. En ytterligare variant av denna teknik är en sekvens som inleds med ett uppåtslag med tummen följt av ett nedåtslag med två fingrar.

Golpe

Golpe innebär ett slag mot träet på gitarrkroppens lock. Detta görs för att addera något perkussivt till gitarrspelets övriga rytmik. Det finns två sätt att göra detta. Det ena är att slå till träet under ljudhålet i riktning mot bron och vanligtvis med ringfingret (vilket sker i samband med ett nedåtanslag). Det andra sättet är att slå till med tummen ovanför ljudhålet. I en tabulatur är en golpe utmärkt med en asterisk (*); placerad ovanför linjerna om det är en golpe med fingret och under linjerna i tabulaturen om det en golpe med tummen.

Här kan du lyssna till ett exempel med golpe, den sista utförs med tummen och ljuder starkare:

Flamenco med golpe.

Ett sätta denna teknik ofta utförs är att ena fingrets topp slår till träet nedanför understa strängen samtidigt som två strängar plockas.

Abanico

En annan teknik heter abanico. Här handlar det om en handrörelse med högra handen som förenar upp- och nedåtslag med tummen medan fingrarna används som i tekniken rasqueo.

Picado

En tredje teknik är picado, vilken innebär att pek- och långfinger alterneras i fingerspel och på samma sträng (med fördel på de nedersta strängarna och med långa naglar för att komma åt andra och tredje strängen).

Fler termer:

Alzapúa – teknik där tumnagel används både för nedåt- och uppåtslag.
Compas – en vanlig rytmisk struktur eller sångform; takt.
Falseta – mellanspel i en sång.
Ligado – motsvarighet till legato.
Malagueñas – traditionell form i 3/4-takt inom andalusisk musik.
Palo – stil.
Soléa – form med takter baserade på tolv slag.
Tremolo – en ljudeffekt som frammanas genom att spela i mycket snabb sekvens med flera fingrar på en sträng, vilket brukar föregås av att tummen spelar på en övre sträng. Sekvensen innefattar då tumme - pekfinger - ringfinger - långfinger - pekfinger.
Tango – sångform i 4/4-takt som ofta inkluderar ackorden Dm, C, Bb, F och A.
Tarantas – sångform i 3/4-takt.

Gitarrskalor för flamenco

Ett tips när det gäller skalor är att börja att lära sig denna, vilket är samma som en mollskala i A, fast här med E-tonen som rot.

frygisk skala

Notera att tonerna som ingår också ingår i många av ackorden som visas med bilder ovan, till exempel Am, Dm och Fmaj. Ett första steg mot att improvisera kan du ta genom att spela dessa ackord och brodera ut med andra toner från skalan och även försöka skapa kortare fraser eller melodier. Att göra detta till "backing tracks" kan underlätta.

Backing track flamenco (4/4 takt, 120 bpm):


Dessa två ytterligare skalor är av särskild vikt när du spelar flamenco:

flamenco skala

Som framgår är det endast en ton som ändras på två positioner (C blir ciss). Det innebär att skalorna kan användas om vartannat i samma stycken. Båda dessa skalor fungerar bra ihop med några av ackorden som visades ovan, till exempel A och Bb.

flamenco skala

När man spelar skalor i stilen flamenco är det vanligt att alternera mellan pek- och långfinger för spelhanden (den högra).

Detta var en kortare introduktion om hur man spelar flamenco på gitarr. Vill du öka dina kunskaper hittar du videolektioner på Mundo-flamenco.com (på engelska). Eller gå vidare till nästa lektion som behandlar spansk gitarrmusik ...

<< Stilar