Gitarrpedaler och effekter

Gitarrpedaler eller effektpedaler kopplas till gitarren och levererar en effekt till ljudet. Här följer en genomgång om hur du kopplar en pedal till gitarren och vilka slags olika effekter det finns att välja mellan (förutom effektpedaler finns det även pedaler för andra ändamål som att stämma gitarren eller loopa ljud).

Att koppla in pedalen

En pedal kopplas in mellan gitarren och förstärkaren. Steg för steg går det till så här:

  1. Koppla pedalen till ett vägguttag, om detta behövs (vissa pedaler är batteridrivna).
  2. Koppla pedalen till förstärkaren (alternativt en multieffekt) från output-uttaget.
  3. Koppla pedalen till gitarren från input-uttaget.

Använder man många pedaler kopplas dessa ihop tillsammans mellan förstärkare och gitarr. Ett pedalbord kan användas för att bättre organisera om många pedaler är i bruk. Tänk på att många inkopplade pedaler samtidigt ökar risken för att brus uppstår. Om du ska koppla ihop flera effektpedaler kan du använda så kallade patchkablar, som är cirka en decimeter.

Gitarrpedaler collage

Effektpedaler och vad effekterna gör

Här följer förklaringar på vad olika effekter gör med ljudet (med restriktionen att gitarrpedaler ofta har specifika egenskaper och pedaler inom samma kategori kan skilja sig en del åt).

Boost
Ungefär vad det låter som, en sådan här pedal ger boost åt ljudet (dvs. ökar styrkan). Det handlar inte enbart om volymökning utan ljudets karaktär förändras beroende av hur mycket boost-effekt som används.

Man skiljer ibland på "clean boost" och "dirty boost" varav det senare är ungefär som overdrive. Ibland finns också möjlighet att öka vissa frekvenser, genom en EQ i form av till exempel bass, mid och treble. Det spelar också roll var effekten är placerad bland övriga. Om den är placerad sist i en kedja av effekter kommer även samtliga effekter påverkas av boost-effekten.

Hi-gain boost är bra för lead (solo) då det ger extra fyllighet åt ljudet. Vid rytmiskt ackordspel däremot kan för mycket boost låta oartikulerat. Effekter med hi-gain kan medföra oönskat ljud som brusar och dessa kan reduceras med en noise gate-pedal (genom att öka "Threshold" försvinner mer av bruset).

Lyssna
Ljud (solo) utan boost:
Ljud (solo) med boost:
Ljud (rytm) utan boost:
Ljud (rytm) med boost:

Chorus
Kopierar ljudet och skickar ut det på nytt med fördröjningar, men i stället för att låta som en delay-effekt låter det fylligare och ger en drömsk effekt genom en kortare fördröjningseffekt på några millisekunder.

En chorus-pedal processar ljudet på liknande sätt som en flanger-pedal, men har längre fördröjningseffekt. Som fallet är med de flesta gitarreffekter, kan chorus ställas in från att vara subtil till högst påtagligt.

Chorus används som oftast tillsammans med ett rent ljud och sällan ihop med effekter som overdrive och distortion.

Bland inställningarna som kan finnas på en chorus-pedal är "speed" och "depth". Alltså hastigheten och djupet på fördröjningarna. Mycket depth frambringar en effekt som liknar tremolo eller att två gitarrer spelas samtidigt.

Lyssna
Ljud utan chorus:
Ljud med mjukt chorus:
Ljud med snabbt chorus:
Ljud med djupt chorus:

Compressor (kompressor)
Komprimerar ljudet genom att trycka upp lägsta signalerna och ge dessa mer volym.

Läs mer om compressorpedaler.

Lyssna
Ljud utan compressor:
Ljud med compressor:

Delay
Delay betyder fördröjning på svenska och effekten skapar således fördröjningar i hur tonerna som spelas klingar ut. Läs mer om Delaypedaler.

Lyssna
Ljud utan delay:
Ljud med kort delay:
Ljud med lång delay:

Flanger
Flanger skapar vågrörelser och vibrationer i ljudet, och mycket flanger kan förvränga gitarrljudet högst påtaglig. Flanger liknar andra moduleringseffekter som chorus en del, än mer univibe men allra mest phase shifter.

Några av inställningarna som finns på en flanger-pedal kan vara "width", "speed" och "regen". Width (eller Depth) är intensiteten hos effekten. Speed styr hur snabba vågeffekterna blir. Regen (förkortning för regeneratoon) är volymen på effekten.

Lyssna
Ljud utan flanger:
Ljud med subtil flanger:
Ljud med påtaglig flanger:

Dist
Får ljudet att låta raspigt och adderar gain. Dist-effekten ”smutsar ner” ljudet och bevarar inte lika mycket av harmoniken som overdrive-effekten och alltså manipuleras signalen i högre utsträckning. Dist är vanligt i många sammanhang, till exempel i musikstilar som punk och grunge. Läs mer om distpedaler.

Lyssna
Ljud utan dist:
Ljud med dist:

Drive
På dessa pedaler finns oftast tre rattar: gain, level och tone. Gain är hur mycket signal (input) som ska tas emot och level, som är detsamma som volym, är sedan hur mycket av denna som "släpps ut" i ljudvolym. Tone till sist är inställning av ton. Drive-effekten liknar boost och ger extra tryck och passar bra för bland annat rock.

Overdrive
Overdrive kan översättas till "överstyrt" och en overdrive-pedal adderar gain till signalen från din gitarr och får förstärkaren att driva på ljudet, vilket också leder till viss distortion. En skillnad mellan overdrive och dist är annars att overdrive-effekten bevarar mer av harmoniken.

Typiska inställningar på en Overdrive-pedal brukar vara overdrive, tone och level. Overdrive (ibland kan denna kontroll heta gain) är mängden overdrive-effekt och ju mer overdrive desto hårdare kommer signalen "klippas" (dvs. låga och höga frekvenser trycks ihop). Tone formar ljudkaraktären och genom att vrida upp denna kontroll försvinner er av de låga frekvenserna. Level är styrkan på utsignalen (dvs. volym).

Lyssna
Ljud utan overdrive:
Ljud med overdrive:

Fuzz
Om man översätter ”fuzz” till svenska blir det luddigt eller suddigt, huruvida detta är en bra beskrivning av ljudet är dock en aning tveksamt. Fuzz-effekten ger ett knastrigare ljud som påminner om radiostörningar.

Fuzzpedaler, som var en av de första gitarreffekterna och användes bland annat av Jimi Hendrix, kom ursprungligen till för att efterlikna den distortion som kom naturligt från en högt uppdriven rörförstärkare. En av de mest klassiska är Fuzzface, vilken bara har två inställningar volume och fuzz. Vanligt är också en inställning för ton.

Det finns också en underkategori som kallas Octave Fuzz, vilket kommer från pedalen Octavia, och ger fuzz-effekt en oktav upp.

Lyssna
Ljud med dist:
Ljud med fuzz:

Octave
Tillför toner från en oktav lägre eller högre.

Pitch shifter
Förändrar tonhöjden. Till exempel att förändra tonen C till C# (ciss).

Phase shifter
En moduleringseffekt som skapar en fasförskjutning, vilket innebär att ljudsignalen dubbleras till en intilliggande som går bredvid men rör sig inte exakt som denna.

Reverb
En reverb-pedal ger rymd till ljudet och får det att låta som ljudet studsar omkring i ett rum eller i en större sal. Läs mer om Reverb pedaler.

Lyssna
Ljud utan reverb:
Ljud med reverb (rum):
Ljud med reverb (konserthall):

Tremolo
Delar upp signalen i små delar som sedan strös ut med olika volymer och bildar en sorts vibrerande ljudbild. Liknar vibrato till viss del, men skillnaden är att tremolo skiftar volymen och inte tonhöjden.

Några av de inställningar som kan finnas på tremolo-pedaler är "rate" och "mix". Rate påverkar hur fort skiftningarna i volymen sker och "mix" är hur mycket effekten påverkar ljudet i sin helhet.

Lyssna
Ljud utan tremolo:
Ljud med tremolo:

Vocoder
En effekt som Neil Young använde sig av på ett album och fick många fans att förfasa sig. Vissa likheter med Wah wah, men liknar ännu mer en mänsklig röst. Långt från en av de vanligare effekterna till gitarr.

Wah wah
Används som en expressionpedal (om det inte är auto-wah) och du kan få ur gitarren en rad märkliga ljud genom att trampa på den (pedalen alltså, inte gitarren). Ljudkaraktären är svårbeskriven, det är lättare att lyssna på låtar där pedalen används, till exempel går effekten att finna hos en del av Jimi Hendrix låtar. Läs mer om Wah wah-pedaler.

Lyssna
Ljud utan wah wah:
Ljud med wah wah:

Volympedal
Volym är förstås ingen effekt, men det finns volympedaler vilka placeras på pedalbordet efter andra pedaler i kedjan för att kunna öka volymen på dessa vid behov. Den andra möjligheten är att använda den med en expressionpedal.

Termer att känna till:
Attack
Hur lång tid det tar för ljudet/effekten att framträda. Enheten som används kan vara millisekunder. Om värdet för attack är lågt inställt (långsam attack) kommer det mesta av signalen (ljudet) passera utan att påverkas av effekten.
EQ
Förkortning för equalizer som anger kurvan från bas till diskant.
Feedback eller Repeat
Antal repetitioner, till exempel för ett eko.
Level
Volymen på effekten.
Mix
Kan vara likställt med volym, men också balansen mellan två poler hos en effekt.
Input
Signalen som går in i effektpedalen. Via input-uttaget kan ett instrument kopplas till pedalen.
Output
Signalen som går ut från effektpedalen. Denna kan kontrolleras genom att minska och öka effektens volym. Via output-uttaget kan effekten till exempel kopplas till en förstärkare.
Release
Hur lång tid det tar innan effekten försvinner. Enheten som används kan vara millisekunder. Om värdet för release är lågt inställt (snabb release) kommer effekten försvinna inom kort tid.
Sensitivity
Kontrollerar förhållandet mellan effekten och signalen från instrumentet. Om värdet för sensitivity är högt ökar känsligheten (mer effekt).

Expressionpedal

Pedaler är som framgått alltså inte bokstavligen pedaler för det mesta. Det finns dock så kallade expressionpedaler, vilka du kan trycka ner olika mycket med foten och vilket då påverkar styrka på en effekt. Effekter som kan styras med expressionpedal är till exempel reverb, delay och wah wah. Det speciella med en expressionpedal är att du kan påverka ljudet samtidigt som du spelar och, som namnet antyder, även kunna bidra till uttrycksfullheten i vad du spelar genom att du till exempel ger extra eko till några toner.

Priser

Pedaler kan vara relativt billiga – från ett par hundralappar till en bit över tusenlappen är spannet de flesta ligger inom – och kan vara värda att investera i då de kan ge ljudet en rejäl skjuts. Ditt behov av pedaler beror också en del på hur många effekter du har på din förstärkare och hur bra dessa är – i regel kan en pedal göra en specifik effekt betydligt bättre än motsvarande från förstärkaren.

I stället för att samla på sig olika pedaler finns också möjligheten att köpa en multieffekt där mängder av effekter ingår i en och samma modul, men som vanligtvis inte är lika bra var för sig som från separata effektpedaler.